Otwarte Pon - Pt 08:00-17:00

Zapoznaj się z naszymi zasadami przetwarzania danych kontrahentów i ich przedstawicieli

Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresatów i może zawierać informacje poufne. Nieuprawniona dystrybucja, modyfikacja lub ujawnianie jej treści jest niezgodne z prawem. Jeśli otrzymałeś ten email przez pomyłkę, natychmiast powiadom o tym nadawcę zwrotną wiadomością e-mail. Następnie usuń wiadomość e-mail z systemu i nie kopiuj jej ani nie ujawniaj jej żadnej osobie. Przesyłanie wiadomości e-mail nie jest bezpieczne lub wolne od błędów, ponieważ informacje mogą być przechwytywane, uszkodzone, utracone, zniszczone, spóźnione lub niekompletne lub mogą zawierać wirusy. Nadawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej wiadomości, które powstają w wyniku transmisji wiadomości e-mail. Ta wiadomość ma charakter profesjonalny.

W związku z tym niniejsza wiadomość i wszelkie odpowiedzi na nią mogą zostać odczytane przez pracodawcę lub zleceniodawcę nadawcy w celu zapewnienia ciągłości działań związanych z pracą i umożliwienia jej nadzoru. Niezależnie od powyższego, informacje, opinie lub wnioski zawarte w tym e-mailu, które nie odnoszą się do oficjalnej działalności pracodawcy nadawcy lub zleceniodawcy, nie będą rozumiane ani jako dane ani zatwierdzone przez pracodawcę lub zleceniodawcę.