Otwarte Pon - Pt 08:00-17:00

Google Grants – pieniądze na reklamę od Google dla Ciebie

Czym jest Google Ad Grants? 

Program Google Ad Grants to program Google dedykowany organizacjom Non-Profit, którego celem jest wspomaganie działalności filantropijnej. W ramach programu Google oferuje środki w wysokości 10 000 dolarów na reklamę w Google Ads.  Skorzystać z programu może każda organizacja Non Profit, która spełni odpowiednie warunki.  

Kto więc może się ubiegać o Google Ad Grants i jak to zrobić? 

Do programu Google Ad Grants zakwalifikować może się każda organizacja, wpisująca się w definicję organizacji charytatywnej, czyli organizacje ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego oraz fundacje i stowarzyszenia. O przystąpienie do programu nie mogą ubiegać się natomiast m.in instytucje i podmioty państwowe, szkoły, a także szpitale.   

Zgłoszenia do programu dokonuje się poprzez formularz: https://www.google.com/nonprofits/account/u/0/signup 

W formularzu rejestracyjnym zostaniecie poproszeni o: 

 • dołączenie aktualnego statusu organizacji non profit 
 • opisanie celu i profilu działalności charytatywnej 

Warunkiem pozytywnej weryfikacji będzie także kondycja i zawartość strony internetowej. W tym punkcie warto zaznaczyć, że kwalifikacja strony odbywa się w oparciu o jej walory jakościowe (szybkość ładowania, bezpieczeństwo – protokół SSL) oraz jej wartość merytoryczną (czy na stronie znajdują się informacje na temat celu i sposobu działania organizacji). Co ważne na takiej stronie nie mogą być udostępniane reklamy Google Adsens, a także elementy wskazujące na jakiekolwiek powiązania z działalnością komercyjną (sprzedaż produktów). Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących witryn w Google Ad Grants znajdziecie TUTAJ

Po otrzymaniu akceptacji naszego wniosku o członkostwo w Google Ads Grants możemy przystąpić do tworzenia konta Google Ads. Jeśli organizacja non profit posiadała dotychczas płatne konto Google Ads, nie będzie możliwości przekształcenia go w konto Google Ads Grants. Co oznacza, że wymagane będzie utworzenie całkowicie nowego konta.  

Charakterystyka konta Google Grants  

Konto Google Ads Grants nie jest wyposażone w komplet funkcjonalności i możliwości jakie oferuje standardowe konto Google Ads. Główne różnice dotyczą:  

 • Ograniczeń w zakresie typu kampanii – możliwe jest utworzenie tylko kampanii tekstowych. A co za tym idzie, promocja może odbywać się tylko w ramach reklam tekstowych emitowanych po wybranych słowach kluczowych. 
 • Kampanie tekstowe mogą być kierowane tylko na sieć wyszukiwania, bez emisji u partnerów Google.  
 • Ograniczeń w zakresie budżetu – maksymalne dzienne CPC to 2 $, maksymalny budżet dzienny to 329$, maksymalny budżet miesięczny nie przekroczy 10 000$ (nie można dopłacić środków). 
 • Niewykorzystany budżet dzienny po prostu przepada.  

Jakie wymagania musi spełniać kampania Google Ad Grants? 

Kampanie Google Ads Grants muszą spełniać szereg wymagań jakościowych, aby zapewnić ciągłość członkostwa danej organizacji w programie. Najważniejsze z niech zostały wymienione poniżej.  

 1. Jakość słowa kluczowego nie może wynosić 1 lub 2. 
 2. W kampanii nie mogą występować jednowyrazowe lub zbyt ogólne słowa kluczowe.  
 3. Organizacja zoobowiązana jest do cyklicznego wypełniania anekiety dot. Programu Google Ads Grants. 
 4. Na koncie muszą istnieć przynajmniej 2 rozszerzenia linków do podstron. 
 5. Kampania musi mieć przynajmniej 2 grupy reklamowe. 
 6. Grupa reklamowa musi mieć przynajmniej 2 reklamy.
 7. Na koncie musi być prawidłowo skonfigurowana konwersja.
 8. Dla kont utworzonych po 19.04.2019 wymagane jest uruchomienie inteligentych strategii ustalania stawek opartych o konwersję.       

Szczegółowe informacje na temat wymagań i sprawdzonych metod znajdują się TUTAJ.

Czy w ramach programu Google Ads Grants jest możliwa promocja drugiej witryny? 

W ramach programu Google daje możliwość dodania drugiej witryny do konta Google Ads Grants. Nie jest natomiast możliwe założenie 2 konta Google Ads Grants na dane tej samej organizacji non profit. Aby wnioskować o możliwość promocji drugiej witryny należy przesłać wniosek, znajdujący się w tym linku  i poczekać na odpowiedź od Google.  

Jakie korzyści płyną z programu Google Ads Grants?  

Główne korzyści płynące z programu Google Ads Grants to: 

 • Możliwość bezpłatnej promocji w google.pl  
 • Dotarcie do większej liczby osób  
 • Promocja misji organizacji non profit  
 • Dodatkowa zachęta do przekazania darowizn na szczytny cel 
 • Wsparcie działalności charytatywnej (przekazanie 1%, pozyskanie wolontariusz) 

My i Google Ads Grants  

Pro Pozycje już od wielu lat wspierają działania reklamowe Google Ads Grants realizując reklamę dla pomocdzieciom.eu. Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfiguracji konta lub szukasz osób do stałej współpracy zgłoś się do nas!  

Leave a Reply