Otwarte Pon - Pt 08:00-17:00

Dlaczego moja reklama AdWords się nie wyświetla?

Moja reklama w AdWords się nie wyświetla!

Niezależnie od tego czy prowadzenie kampanii reklamowej w AdWords zlecamy agencji, czy też prowadzimy ją samodzielnie, prędzej czy później możemy zdać sobie pytanie: „Dlaczego moja reklama się nie wyświetla?”. Brak emisji reklam niewątpliwie wzbudza niepokój, ale zanim dokonamy ostatecznego osądu na temat nieskuteczności kampanii lub zgłosimy sprawę do pomocy Google warto sprawdzić kilka podstawowych parametrów, które mogą zakłócać lub ograniczać wyświetlanie reklam w wyszukiwarce.

Poniżej opisuję kilka najczęstszych przyczyn.

Wyczerpany lub ograniczony budżet.

Kontrola środków na koncie to czynność od której powinniśmy rozpocząć weryfikację działania konta AdWords – brak środków zawsze będzie równoznaczny z brakiem wyświetleń reklamy.

Sytuacją zdecydowanie ograniczającą wyświetlanie reklam będzie także ustawienie niewystarczającego budżetu dziennego na koncie AdWords. System sam poinformuje nas, gdy środki na koncie będą niewystarczające. Dostosowanie budżetu do sugerowanych stawek dziennych pozwoli uniknąć ograniczenia reklam i zapewni ich emisję w pełnym możliwym zakresie.

Mała liczba wyszukań słów kluczowych

Dobór słów kluczowych ma niepodważalne znaczenie dla prawidłowego działania kampanii reklamowej. Decyzja o włączeniu słów kluczowych, które cechuje mała liczba wyszukań skutkować będzie niską częstotliwością wyświetlania reklam. Słowa kluczowe z małą liczbą wyszukań mają bardzo niską trafność wskutek czego Google czasowo dezaktywuje te słowa do czasu gdy odnotowany zostanie choćby niewielki wzrost ich wyszukań. Słowa z małą liczbą wyszukiwań warto pozostawić na koncie AdWords, jednak nie można nastawiać kampanii tylko na słowa tego typu, bo skutkować to będzie brakiem aktywności konta.

Zbyt ścisłe dopasowanie

Bardzo dokładne dopasowanie słowa kluczowego blokuje możliwość emisji reklam m.in na odmiany tego słowa bądź słowa wpisane z błędami. Jeśli reklama na nie wyświetla się na dane słowo kluczowe warto najpierw sprawdzić czy takowe w ogóle zostało ujęte w kampanii reklamowej AdWords. Na temat dopasowań słów kluczowych dowiedziecie się więcej w najbliższym czasie.

Lokalizacja

Ogromną zaletą reklamy AdWords jest opcja geolokalizacji reklam, dzięki której możemy wyświetlać reklamy na bardzo konkretnych obszarach. Podczas weryfikacji przyczyn nie wyświetlania reklam warto sprawdzić czy, aby na pewno emisja naszej reklamy obejmuje miejsce w którym jej szukamy. Jeśli sprawdzamy reklamę na komputerze we Wrocławiu, a ustawienia kampanii obejmują tylko Warszawę nasza reklama z pewnością się nie wyświetli.

Nadmierna kontrola

Wielokrotne wyszukiwanie reklam w Google bez klikania w nie spowoduje, że po pewnym czasie te reklamy przestaną się całkowicie wyświetlać. Google identyfikuje użytkowników, którzy szukają, ale nie klikają w reklamy i odbiera ich jako grupę niezainteresowaną reklamami. W efekcie ogranicza lub całkowicie blokuje emisję reklam dla tej grupy użytkowników. Dlatego dobrą praktyką jest kontrola reklam poprzez dedykowane do tego narzędzie jakim jest podgląd i diagnostyka reklam na koncie AdWords.

Język reklamy

Kierując reklamy tylko na jeden język ograniczamy możliwość wyświetlenia reklam osobom wielojęzycznym. Na przykład: Użytkownik aktywnie posługujący się językiem polskim i angielskim ma ustawiony interfejs Google na język angielski. Gdy taki użytkownik poszukuje produktu w języku polskim, a w ustawieniach kampanii AdWords wykluczyliśmy możliwość kierowania reklamy na język angielski, nasza reklama nie wyświetli się takiemu użytkownikowi. Dlatego też warto ustawiać język reklamy możliwie jak najszczerzej, aby nie blokować emisji reklamy np. polskim użytkownikom, którzy mają ustawienia interfejsu inne niż na język polski.

Stawki za słowo kluczowe

Wyświetlanie reklam na dane słowo kluczowe jest uzależnione między innymi od stawki za kliknięcie w to słowo. Brak dbałości o adekwatną wysokość stawki może także skutkować znaczącymi ograniczeniami emisji reklam.

Wynik jakości

Wynik jakości to trójskładnikowy parametr, który wpływa na częstotliwość emisji reklamy i obejmuje:

 • przewidywany współczynnik klikalność – prawdopodobieństwo kliknięcia w reklamę pojawiającą się po danym słowie kluczowym
 • trafność reklamy – czy reklama jest dopasowana do słowa kluczowego.
 • wynik jakości strony docelowej – ocena trafności i adekwatności strony docelowej.

Zadbanie o każdy z tych elementów wyniku jakości daje nam pewność, że nasza reklama w AdWords będzie wyświetlana. Dlatego, jeśli wynik jakości naszych reklam jest oceniany przez system jako poniżej przeciętnej jest to sygnał do zmiany i modernizacji na koncie.

Konto w trakcie sprawdzania

W celu utrzymania wysokiej jakości i bezpieczeństwa, konta AdWords są co jakiś czas sprawdzane przez Google, co związane jest z tymczasowym wyłączeniem reklam AdWords. Taki proces może trwać do 3 dni roboczych. Po sprawdzeniu konta reklamy z powrotem pojawiają się na koncie. Jeśli po tym czasie reklamy nie zaczną się wyświetlać pomimo sprawdzenia wszystkich czynników wymienionych w tym artykule należy skontaktować się z działem obsługi klienta Google i zweryfikować przyczynę nie działających reklam.

Jak sprawdzić, czy reklama AdWords się wyświetla?

Sprawdzanie reklam AdWords powinno zawsze odbywać się przy pomocy narzędzi dedykowanych do tego rodzaju działań. Zdecydowanie niezalecaną formą weryfikacji reklam jest sprawdzanie ich bezpośrednio w wyszukiwarce Google.

Spowodowane jest to między innymi tym, że:

 • wyszukiwarka Google zapamiętuje użytkowników i po czasie, gdy nie podejmowana jest akcja kończąca się kliknięciem w reklamę blokuje możliwość wyświetlania reklam takiemu użytkownikowi.

 • Częste wyszukiwanie i wyświetlanie reklamy w AdWords sztucznie podwyższa statystykę wyświetleń jednocześnie obniżając statystykę CTR (kliknięcia/wyświetlenia). Takie działanie zaburza późniejszy proces analizy konta, ponieważ nie ma możliwości wyłowienia ruchu pochodzącego z lokalizacji o określonym IP.

Podgląd i diagnostyka reklam

Z tego powodu, weryfikacja działania reklam powinna odbywać się w narzędziu Podgląd i Diagnostyka reklam (http://google.com/AdPreview), które jest dostępne na koncie AdWords w zakładce Narzędzia. Gdy przejdziemy do głównego panelu Podglądu i Diagnostyki reklam mamy możliwość wyboru:

 •  lokalizacji
 • języka
 • komputera

Gdy wybierzemy odpowiednie ustawienia możemy przystąpić do sprawdzania reklam wyświetlających się po wpisaniu danego słowa kluczowego.

Diagnostyka słów kluczowych

Innym narzędziem weryfikacji emisji reklam po danym słowie kluczowym jest sprawdzenie wyświetleń słów kluczowych w narzędziu Diagnostyka słów kluczowych. Aby skorzystać z tego narzędzia musimy przejść do zakładki Słowa kluczowe w aktywnej kampanii, następnie musimy zaznaczyć wszystkie słowa kluczowe, których wyświetlenie chcemy sprawdzić i kliknąć szczegóły.

Po weryfikacji mogą nam się pojawić następujące komunikaty:

 • Nie jest wyświetlana (inne) – zamiast danej reklamy wybrano inną reklamę obecną w grupie reklam
 • Mała liczba wyszukań – użytkownicy rzadko szukają danego słowa kluczowego
 • Budżet ograniczony lub wyczerpany
 • Reklama jest wyświetlana
 • Niska stawka lub wynik jakości – ten komunikat pojawia się gdy reklama ma za niski wynik jakości, za niską stawkę, albo gdy zamiast danej reklamy wybrano inną reklamę w grupie reklam.

Szczegółową ścieżkę sprawdzania reklam  znajdziesz  TUTAJ

CheckList – Weryfikacja emisji reklamy AdWords

Podsumowując, sprawdzenie emisji reklamy zawsze powinno odbywać się za pomocą narzędzia Podgląd i diagnostyka reklam albo Diagnostyka słów kluczowych. Jeśli w obu narzędziach nasza reklama nie będzie identyfikowana jako wyświetlona należy zbadać głębszy przyczyny takiego stanu reklam. Poniżej znajduje się skrócona lista, która pomoże w ocenie działania naszych reklam.

checklist dla reklamy AdWords

Leave a Reply