Otwarte Pon - Pt 08:00-17:00

Jak dodać nowego użytkownika w Joomla?

Aby dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do panelu administracyjnego na Joomla, musimy najpierw się do niego zalogować. Logowanie zazwyczaj odbywa się poprzez adres: strona.pl/administrator.

W czarnym, górnym pasku wybieramy możliwość rozwinięcia kategorii Użytkownicy, następnie wybieramy pierwszą opcję, czyli ponownie Użytkownicy -> Utwórz konto użytkownika.

Uzupełniamy wszystkie białe pola w formularzu, czyli kolejno są to następujące pola:

Nazwa: polecamy wpisanie imienia i nazwiska osoby dla której tworzymy konto
Użytkownik: nazwa konta, inaczej mówiąc login, którym użytkownik będzie się posługiwał
Hasło: ustawiamy hasło za pomocą którego użytkownik będzie logował się do panelu. W każdym momencie będzie możliwa zmiana tego hasła. W celach bezpieczeństwa zalecamy tworzyć hasła o długości minimum 8 znaków z użyciem wielkich i małych liter oraz cyfr.
Powtórz hasło: należy ponownie wpisać ten sam ciąg znaków jak w polu powyżej
E-mail: adres e-mail użytkownika.

Szare pola są automatycznie uzupełniane przez Joomla. Pojawią się na nich takie informacje jak: data rejestracji, ostatnia wizyta, ostatnie resetowanie hasła oraz liczba resetów hasła.

Dodatkowo będziemy mogli zdecydować o poniższych funkcjach.

Powiadamianie: Jeśli ustawimy Tak, użytkownik będzie odbierał wiadomości od systemu.
Wymagane zresetowanie hasła: Po wybraniu tutaj opcji Tak, użytkownik przy następnym logowanie, będzie zobligowany do zresetowania swojego hasła.

Po uzupełnieniu powyższych danych, możemy przejść do zakładki Przypisz do grup. Wybieramy grupę do jakiej chcemy przypisać tworzone konto. Lista grup do wyboru może różnić się od siebie delikatnie, zależnie od wersji Joomli. Automatycznie użytkownicy będą przypisywani do grupy zarejestrowanych. Jeżeli chcemy zmienić grupę mamy wybór z poniższych opcji.

Grupy PublicGuest dotyczą osób które nie są zarejestrowane i nie mogą zalogować się na nasze konto. Registered dotyczy użytkowników którzy mogą zalogować się do serwisu i zobaczyć treści przeznaczone tylko dla zarejestrowanych użytkowników, jednak nie będą posiadać uprawnień do zalogowania do panelu administracyjnego. Użytkownicy z grup AuthorEditorPublisher również nie będą mieć wglądu do panelu administracyjnego, będą mogli natomiast tworzyć treści, edytować je i publikować (zależnie od wybranej grupy). Wybór którejś z tych grup to dobra decyzja w przypadku, gdy zlecamy komuś tylko pisanie treści na naszą stronę. W przypadku tworzenia konta dla agencji SEO, wybór będzie się rozgrywał pomiędzy poniższymi grupami.

Grupa Manager: Użytkownicy z grupy Manager będą mogły zarządzać wszystkimi artykułami (poprzez tworzenie ich, edycję, usuwanie, zmianę statusu) oraz kategoriami. Będą posiadały również dostęp do Menadżera Media oraz komponentów: Doniesienia, Kontakty, Reklamy, Wyszukiwanie, Wyszukiwarka indeksująca, Zakładki.

Grupa Administrator: Jest to grupa użytkowników, którzy będą mogli zarządzać praktycznie wszystkimi ustawieniami w serwisie, z wyjątkiem Konfiguracji globalnej oraz zmiany w ustawieniach kont użytkowników znajdujących się w grupie Super Users.

Grupa Super Users: Użytkownicy należącyy do tej grupy będą posiadać pełen dostęp administracyjny do strony. Automatycznie przypisany do grupy Super Users zostaje użytkownik utworzony podczas instalacji Joomla.

Po założeniu nowego konta na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja dla użytkownika wraz z danymi do logowania.

Leave a Reply